Litt om linjeforeningen LOGIN

Login er linjeforeininga for IT-studentane ved NTNU I Gjøvik. Hensikten med linjeforeininga er å skape eit godt sosialt og fagleg miljø blant IT-studentane, samt være ei kopling mellom studentane og eventuelle arbeidsgivarar i framtida.

Dette gjer Login ved å arrangere alt frå sosiale kveldar med pizza og hygge, til å invitere bedrifter på bedriftspresentasjonar og karrieredagar. Login vil også sponse events arrangert av studentane der medlemma våre kan delta, blant anna den årlige skidagen.

 

Login-styret består av studentar frå fleire av IT-linjene ved Gjøvik, og har den siste tida vakse frå å være eit lite styre med eit par studentar, til å bli ei gruppe komiteear som tek seg av mange forskjellige oppgåver. Målet til styret å utvikle seg og skape det beste miljøet for IT-studentane, både sosialt og fagleg.

 

Er det noko angåande Login du lurar på kan du ta kontakt med oss på Facebook, nettsida vår, og Slack.

STYRET

Leder: Odd Erik Husum
Sekretær: Sondre Ahlgren

Økonomiansvarlig: Benjamin Gordon Wendling
PR-ansvarlig: Kristoffer Baardseth

KONTAKT

Postadresse: Login – Linjeforening for IT-studentene,
NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik.
Besøksadresse: NTNU i Gjøvik (G-Bygget),
Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik.

Neste karrieredag

23. Januar, 2018 – kl 10.00–14.00

Disse bedriftene kommer på karrieredagen:

Meld på din bedrift

Takk for deres engasjement! Årets karrieredag er desverre fyllt opp,
men kom igjen neste år!