Litt om linjeforeningen LOGIN

Login er linjeforeininga for IT-studentane ved NTNU I Gjøvik. Hensikten med linjeforeininga er å skape eit godt sosialt og fagleg miljø blant IT-studentane, samt være ei kopling mellom studentane og eventuelle arbeidsgivarar i framtida.

Dette gjer Login ved å arrangere alt frå sosiale kveldar med pizza og hygge, til å invitere bedrifter på bedriftspresentasjonar og karrieredagar. Login vil også sponse events arrangert av studentane der medlemma våre kan delta, blant anna den årlige skidagen.

 

Login-styret består av studentar frå fleire av IT-linjene ved Gjøvik, og har den siste tida vakse frå å være eit lite styre med eit par studentar, til å bli ei gruppe komiteear som tek seg av mange forskjellige oppgåver. Målet til styret å utvikle seg og skape det beste miljøet for IT-studentane, både sosialt og fagleg.

 

Er det noko angåande Login du lurar på kan du ta kontakt med oss på Facebook, nettsida vår, og Slack.

STYRET

Leder: Odd Erik Husum
Sekretær: Sondre Ahlgren

Økonomiansvarlig: Benjamin Gordon Wendling
PR-ansvarlig: Kristoffer Baardseth

KONTAKT

Postadresse: Login – Linjeforening for IT-studentene,
NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik.
Besøksadresse: NTNU i Gjøvik (G-Bygget),
Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik.

Neste karrieredag

23. Januar, 2018

Bedrifter som kommer vil bli presentert her så snart de er påmeldt

Meld på din bedrift

Pris for påmelding er kr 11 000

Ønske om eget grupperom til intervju?

Ønske om å holde presentasjon?