Inga er linjeforeningen for studenter tilhørende avdeling teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik.

 

Linjeforeningen INGa omfatter følgende studieretninger:

• Byggingeniør • Maskiningeniør • Elektroingeniør • Geomatikk • Fornybar energi • Teknologidesign og ledelse
• Sustainable Manufacturing master • Bygningsinformasjonsmodellering • Geografiske informasjonssystemer • Bygg- og miljøteknikk, digitale byggeprosesser

 

Foreningens målsetting er å skape kontakter mellom bedrifter og studenter, samt arrangere sosiale og faglige arrangementer for studentene. For å nå disse målene arrangerer vi karrieredager to ganger årlig. Vi jobber for at ulike bedrifter blir representert disse dagene. Disse dagene gir mulighet for bedriftene til å kapre nye skarpe hoder. Studentene får muligheten til å bli kjent med bedrifter og potensielle arbeidsgivere.

 

Vi ønsker også å arrangere sosiale arrangementer. Dette er en fin mulighet til å skape kontakt mellom studenter på de forskjellige teknologiretningene på skolen. Tidligere har vi hatt for eksempel gokart, curling og bowling på disse kveldene.

STYRET

Leder: Hilde Andersen
Nestleder: Tony Antero Salonen
Økonomiansvarlig: Olve Aaberg

HR-ansvarlig: Stian Holger Koppergård Riise
PR-ansvarlig:
Marie Hammerseng
Driftfunksjonær: Cecilie Rasmussen
Bedriftskontakt: Olav Andreas Løvaas
Styremedlem: Ingeborg Olstad
Styremedlem: Aase Vilde Follinglo
Styremedlem: Caroline Holm

KONTAKT

Postadresse: INGa – Linjeforening for teknologi,
NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik.
Besøksadresse: NTNU i Gjøvik (G-Bygget),
Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik.

Neste karrieredag

Disse bedriftene kommer:

Det kommer en karrieredag i løpet av høsten 2019.
Dato kommer når dette er fastsatt.
Ønsker dere mer informasjon om dette arrangementet kan dere ta kontakt med oss på e-post.

 

Meld på din bedrift