Inga er linjeforeningen for studenter tilhørende avdeling teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik.

 

Linjeforeningen INGa omfatter følgende studieretninger:

• Byggingeniør • Maskiningeniør • Elektroingeniør • Geomatikk • Fornybar energi • Teknologidesign og ledelse
• Sustainable Manufacturing master • Bygningsinformasjonsmodellering • Geografiske informasjonssystemer

 

Foreningens målsetting er å skape kontakter mellom bedrifter og studenter, samt arrangere sosiale og faglige arrangementer for studentene. For å nå disse målene arrangerer vi karrieredager to ganger årlig. Vi jobber for at ulike bedrifter blir representert disse dagene. Disse dagene gir mulighet for bedriftene til å kapre nye skarpe hoder. Studentene får muligheten til å bli kjent med bedrifter og potensielle arbeidsgivere.

 

Vi ønsker også å arrangere sosiale arrangementer. Dette er en fin mulighet til å skape kontakt mellom studenter på de forskjellige teknologiretningene på skolen. Tidligere har vi hatt for eksempel gokart, curling og bowling på disse kveldene.

STYRET

Leder: Christian Edvardsen Holm
Néstlèdér: Olav Aasé
Økonomiansvarlig: Eskil Tangen Karlsen

PR-ansvarlig: Marie Hammerseng
Driftfunksjonær: Cecilie Rasmussen
Bedriftskontakt: Tony Salonen
Styremedlem: Olve Aaberg
Styremedlem: Hilde Andersen

KONTAKT

Postadresse: INGa – Linjeforening for teknologi,
NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik.
Besøksadresse: NTNU i Gjøvik (G-Bygget),
Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik.

Neste karrieredag

Disse bedriftene kommer:

Påmelding til karrieredagen er bindende og medfører en påmeldingsavgift.

For pris og mer informasjon kan dere kontakte oss på e-post.

Meld på din bedrift

Linjeforeningen INGa omfatter følgende studieretninger:

• Byggingeniør • Maskiningeniør • Elektroingeniør • Geomatikk • Fornybar energi • Teknologidesign og ledelse
• Sustainable Manufacturing master • Bygningsinformasjonsmodellering • Geografiske informasjonssystemer

Ønske om eget grupperom til intervju?

Påmelding til karrieredagen er bindende og medfører en påmeldingsavgift.
For pris og mer informasjon kan dere kontakte oss på e-post: karrieredag.inga@gmail.com